Site icon ישראל פרו

המלצה לקצר את הבידוד למאומתים לשבוע

לאחר הוועדה שבוצעה היום בכנסת הומלץ למשרד הבריאות לקצר את את הבידוד ל10 ימים לכל אוכלסיית ישראל. בעבר היינו צריכים להישאר בבידוד של 14 ימים היום ב(10/01/2021) החליטו משרד הבריאות לקצר את הבידוד לכלל המאומתים לשבעה ימים.

מה עוד החליטה הוועדה:

שהחיסון הרביעי יהיה רק לקבוצות שאושרו ולא יורחב לקבוצות גיל נוספות, הערכה של בנק ישראל שיגיעו ל300 אלף מאומתים הנזק המוערך 2.5 מיליארד שקלים.

במשרד האוצר חשבו על העלויות של הבידוד וההפסד הכספי למדינה בגלל הגל הנוכחי, הצט"מ ובוועדת החסינות תמכו עם משרד האוצר בקיצור הבידוד למי שנבדק בקורונה מ10 ימים ל7 ימים בלבד, במהלך הדיון בוועדה עלתה שאלה אם לקצר את הבידוד למי שהתחסן או לרופאים ועובדי מדינה חיונים, דווקא כל חברי הוועדה מאוד תמכו לכולם המטרה שלהם הייתה להפחית את הנזק.

נחמן אש אמר במהלך הוועדה "אני מעריך שנלך לכיוון של 7 ימי בידוד" ועוד אמר שהוא חושב שהיום בארצות הברית יש 5 ימי בידוד זה מאוד קצר.

הקורונה (לפי הגל הנוכחי) הכלכלית

עשו בדיקה בבנק ישראל וראו שהקורונה בשנים האחרונות גרמו לנזקים מאוד גבוהים, בגל האומיקרון הנזק הוערך בין 1.8 – 2.5 מיליארד שקלים. הערכה של בנק ישראל כי מבודד אשר נמצא בביתו ולא עובד היא 253 שקליים ליום, עקב המצב הוחלט לקצר את הבידוד.

וועדת הכספים הציגה לבנק ישראל את הנזק הכספי המוערך עקב גל האומיקרון, כך המחקר בוצע: כל ענף שלא יכול לבצע עבודה מהבית, חישוב כמות העובדים שלא מסוגלים לעבוד מהבית, זה גורם נזק מאוד גדול לאותו ענף.

אז איך בוצע החישוב:

בוצעו 350 אלף בדיקות ביום: הנזק היומי כרגע בעלייה קיצונית, כיום הנזק מוערך ב125 מיליון שקלים מהתחלת גל האומיקרון, לפי המחקר בעוד כ15 ימים נגיע ל600 אלף מבודדים.

 הקורונה לפי מערכת החינוך

עוד בוועדה הוחלט על ביטול מתווה הרמזור, כרגע כל המדינה נמצאים בחוסר וודאות מה מותר ומה אסור במיוחד במערכת החינוך, לפי הבדיקה שנעשתה עולה כי 34,461 תלמידים ו 4,152 מורים מאומתים לקורונה עם האומיקרון. ועוד הוערך של 73,410 תלמידים ו 3,714 מורים וגננות מחוייבים בבידות ביתי עקב שהיו עם חולה קורונה האומיקרון.

גל האומיקרון משנת 2020 עד ינואר 2021 הייתה עליה קיצונית של חולים המאומתים לקרונה לפי מערכת החינוך כמות מאוד גדולה של מאומתים בבתי הספר המצב הוביל לסגירה כמעט מוחלטת של בתי הספר, בעולם המצב השפיעה על מכללות אונבריסטאות וגם בתי הספר, רוב הממשלות סגרו באופן זמני את מוסדות החינוך עקב גל האומיקרון.

צמצום כמות התלמידים בכיתות בית הספר

יש 3 אפשרויות שקובעות את ההוצאה על חינוך: מספר שעות לימוד בכיתות, משכורות מנהלי החינוך (לפי שעות העבודה של המורה), גודל כיתות בית הספר, מספר שעות הלימוד לתלמיד בכיתה. במדינה כמו שלנו הכיתות גדולות מאוד, השעות של תלמידי בתי הספר גבוהה, כמובן השכר השעתי של המורים נמוך מאוד והם עובדים הרבה מאוד שעות ללמד את התלמידים.

Exit mobile version